Miesiąc: listopad 2018

Sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości Orange Polska S.A.

Kancelaria prowadziła postępowanie sądowe w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do nieruchomości położonej w Radomsku. W księdze wieczystej jako użytkownik wieczysty ujawniona była „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” – poprzednik prawny Orange Polska S.A. Sąd I Instancji oddalił powództwo wskazując, że brak jest dokumentu zawartego w formie aktu notarialnego o przekazaniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz Orange Polska S.A.
Read more

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Brak produktów w koszyku.