Blog Details

  • Home
  • Articles
  • Korzystny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię

Korzystny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię

Kancelaria prowadziła proces, którego przedmiotem było roszczenie m. st. Warszawa skierowane przeciwko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota o wydanie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.

Po wielu latach procesu Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 roku wydał wyrok nakazujący wydanie spornej nieruchomości. W przypadku uprawomocnienia się wyroku Sądu I Instancji Spółdzielnia zobowiązana by była do wydania m. st. Warszawa budynku, w którym zamieszkuje wiele rodzin.

Kancelaria złożyła w imieniu naszego Klienta apelację od powyższego orzeczenia, na skutek której Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 31.10.2018 roku wydał wyrok, którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił powództwo w całości. Sprawę prowadziła adwokat Katarzyna Sielicka.

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Brak produktów w koszyku.