Blog Details

Sukces w procesie z m. st. Warszawa.

Szanowni Państwo,

Kancelaria prowadziła proces wszczęty pozwem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” o zobowiązanie Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajduje się osiedle mieszkaniowe składające się z 8 budynków mieszkalnych wraz z przeniesieniem na Spółdzielnię prawa własności tychże budynków. Podstawą roszczenia Spółdzielni był art. 207 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu 01 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny wydał korzystny dla Spółdzielni wyrok którym Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ustanowienia na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” prawa użytkowania wieczystego wskazanych powyżej nieruchomości. W dniu 10 lutego 2021 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok oddalający w całości apelację m. st. Warszawa. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Katarzyna Sielicka.

Sprawa dotyczy około 2000 osób  mieszkających terenie osiedla, zaś wartość przedmiotu sporu to ok  206 000 000zł.

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Brak produktów w koszyku.