Blog Details

  • Home
  • Articles
  • Odszkodowanie za teren pod budynkiem Warsaw Spire

Odszkodowanie za teren pod budynkiem Warsaw Spire

Kancelaria prowadziła przeciwko Skarbowi Państwa proces, którego przedmiotem było roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną przez naszych Klientów w związku z utratą możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie, na której znajduje się aktualnie budynek Warsaw Spire.

W styczniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla naszych Mocodawców wyrok, uchylając wyrok Sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 18 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy wydał wyrok uwzględniający powództwo, Skarb Państwa złożył jednak apelację od wyroku.

W dniu 08 marca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla Naszych Klientów wyrok, uwzględniając powództwo o zapłatę odszkodowania. Wyrok został następnie wykonany. Wszczęcie postępowania sądowego poprzedzone było postępowaniami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi, których przedmiotem było stwierdzenie, że decyzje o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Naszych Klientów zostały wydane z naruszeniem prawa.

Sprawę przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi prowadził mec. Andrzej Gryn, natomiast sprawę o zapłatę odszkodowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie prowadziła mec. Katarzyna Sielicka.

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Brak produktów w koszyku.