Blog Details

  • Home
  • Articles
  • Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie m. st. Warszawa.

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie m. st. Warszawa.

Kancelaria prowadziła proces wszczęty pozwem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” o zobowiązanie Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajduje się osiedle mieszkaniowe składające się z 8 budynków mieszkalnych wraz z przeniesieniem na Spółdzielnię prawa własności tychże budynków.

Podstawą roszczenia Spółdzielni był art. 207 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 01 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny wydał korzystny dla Spółdzielni wyrok którym Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ustanowienia na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” prawa użytkowania wieczystego wskazanych powyżej nieruchomości.
Sprawa dotyczy około 2000 osób zamieszkujących na terenie osiedla, zaś wartość przedmiotu sporu to ok 140 000 000 złotych. M. st. Warszawa złożyło apelację od ww. wyroku. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu w sprawie.

Sprawę prowadzi adwokat Katarzyna Sielicka.

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Brak produktów w koszyku.