Blog Details

  • Home
  • Articles
  • Głos Kancelarii w sprawie dotyczącej procedury wydawania pozwoleń na budowę na terenie m. st. Warszawa

Głos Kancelarii w sprawie dotyczącej procedury wydawania pozwoleń na budowę na terenie m. st. Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z problemami praktycznymi wynikającymi z nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego do Ustawy Prawo budowlane, mającymi znaczenie przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji na terenie m. st. Warszawy w wydaniu gazety  Rzeczpospolita nr 19 ukazał się artykuł pt. Trudno budować w centrach.

Wspólnik Kancelarii Katarzyna Sielicka bazując na doświadczeniu Kancelarii przedstawiła opinię, stanowiącą polemikę ze stanowiskiem prezentowym przez organy administracyjne w toku postępowań dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Opisywany problem ma doniosłe znaczenie praktyczne dla wszystkich inwestorów, którzy zamierzają budować na terenie m. st. Warszawy na nieruchomościach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do lektury.

https://www.rp.pl/Budowa-i-remont/301239909-Trudno-budowac-w-centrach.html

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Brak produktów w koszyku.